Hong Kong: Bắc Kinh khẳng định ủng hộ mạnh mẽ bà Carrie Lam