Hong Kong: Cảnh sát tháo ngòi 2 bom tự chế trong trường học