Hồng Kông: Cảnh sát và người biểu tình tiếp tục đụng độ