Hong Kong (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ tăng trưởng kinh tế 0%