Hong Kong có thể hủy bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc