Hong Kong lo ngại, cấm biểu tình vào cuối tuần này