Hong Kong sẽ đón 2020 với một cuộc biểu tình quy mô lớn?