Hong Kong tiếp tục rúng động vì người biểu tình và hơn 1.500 nhà báo