00:00

Hồng thủy hoành hành ở Trung Quốc: 'Bẻ vụn' cầu bê tông, chặt đôi đường cao tốc

TIN LIÊN QUAN