Họp báo như rạp xiếc, Trump và phóng viên CNN đấu khẩu