Hot girl Hà Lade bất ngờ góp mặt tại The Face Việt Nam