Hốt hoảng với chi tiết 'kỳ dị' trong bức ảnh thả dáng trên phố của Kỳ Duyên