How to ăn mì tôm đúng cách?

Ăn mì tôm úp cạnh chậu rau thơm bonsai, thỉnh thoảng ngắt vài lá ăn kèm cảm giác nó mới đã làm sao!

Theo Đất Việt