Hú hồn máy bay hạ cánh, sượt qua đầu người dân

Tags: máy bay  |  hạ cánh  |  suýt  |  hú hồn