Huấn luyện nhảy dù của Bộ đội Không quân

Phóng sự ảnh - Số 2054: Huấn luyện nhảy dù của Bộ đội Không quân.

Thứ tư, 02/09/2020 12:22

Quân sự