00:00

Huawei đã phạm ‘trọng tội’ gì khiến Mỹ trừng phạt?

TIN LIÊN QUAN