Huế: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên-Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Internet

Các ủy viên là Giám đốc các Sở và địa phương: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Tài Nguyên Môi trường, Du lịch, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Huế và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn, kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. 

Theo Đoàn Hạnh/ICTNews

Tags: chính quyền  |  điện tử  |  Ban Chỉ đạo  |  xây dựng  |  Chủ tịch UBND tỉnh  |  Thừa Thiên Huế  |  Phó trưởng ban  |  phát triển  |  UBND tỉnh