Hùng 'lầy' (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) lại ngủ với bồ của sếp, lần này bị đánh 'má nhận không ra' rồi nhé!