Hung thần sông Amazon phóng điện khiến cá sấu khiếp đảm

Dòng điện 1.000 volt do lươn điện phóng ra từ cơ thể lươn điện đủ khiến các cơ bắp của cá sấu co giật, gần như mất khả năng tự vệ.

Thời sự