Hứng trọn cú móc hàm, võ sĩ tử vong sau 4 ngày nằm viện

TRẦN VIỆT HƯNG

Thể thao