Hương Giang Idol - Mourinho: ‘Người lên voi, kẻ xuống chó’