Hương Giang Idol nói gì trên truyền hình trước tin đồn mua giải?