Hương Giang có thể đối mặt với án tù nếu bị phát hiện thuê người giả danh công an