Hương Giang đọc vanh vách tin nhắn tư vấn Lynk Lee chuyển giới, xóa tan nghi vấn xích mích