Hương Giang được 9,5 Ngữ Văn mà vẫn bối rối, không biết từ nào mới đúng chính tả: Câu trước còn 'Đạo lý', câu sau đã 'Đạo lí' rồi!