Hương Giang làm hoa hậu: Từ đùa thành thật

Suýt té ngã nhưng vẫn thần thái ngời ngời. Hương Giang xuất sắc quá!

Siêu hài