Hướng tiếp cận bền vững cho phát triển công nghiệp của Việt Nam

Chiều 12-6, tại Hà Nội, Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên Hợp quốc (UNIDO) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Dự án được triển khai từ năm 2014, với tổng vốn đầu tư hơn 5 triệu USD; thực hiện thí điểm tại các khu công nghiệp Khánh Phú và Gián Khẩu (tại Ninh Bình); khu công nghiệp Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) và khu công nghiệp Trà Nóc 1 & 2 (Cần Thơ). Dự án có mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển giao, triển khai và nhân rộng các công nghệ và các giải pháp sạch nhằm giảm thiểu rác thải độc hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nguồn nước và quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp thí điểm. Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tham dự án được hỗ trợ cung cấp các thông tin về chuyển giao công nghệ mới nhất và tư vấn các giải pháp sản xuất sạch hơn qua đó giúp hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tối đa đầu vào nguyên liệu thô, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, sử dụng tiết kiệm nước cũng như đảm bảo an toàn về sử dụng hóa chất và quản lý nước thải.

Toàn cảnh hội thảo.

Các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch do dự án tư vấn cho các doanh nghiệp triển khai đã giúp tiết kiệm được hơn 22.000 Mwh điện; hơn 600.000m3 nước sạch; hơn 140 TJ (Têrajun) nhiên liệu hóa thạch và gần 3.600 tấn hóa chất và chất thải. Các giải pháp này cũng đã giảm được 32 Kt khí CO2 hằng năm.

Chia sẻ tại hội thảo tổng kết, ông Trần Duy Đông, Giám đốc Dự án, đánh giá cao tác động tích cực của dự án. Ông cho biết: “Dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái đã góp phần quan trọng cho việc ban hành các quy định liên quan về khu công nghiệp sinh thái tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 (gọi tắt là Nghị định 82) của Chính phủ về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ tháng 7-2018. Nghị định 82/2018/NĐ-CP là văn bản pháp lý đầu tiên tại Việt Nam đặt nền móng cho việc thực hiện chuyển đổi từ khu công nghiệp thông thường sang khu công nghiệp sinh thái”.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, đại diện quốc gia của Văn phòng UNIDO tại Việt Nam nhấn mạnh chuyển đổi các khu công nghiệp hiện tại sang mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ là cơ hội để đạt được phát triển công nghiệp bền vững và bao trùm tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục thảo luận và lên kế hoạch thực hiện một số giải pháp cộng sinh công nghiệp do Dự án nghiên cứu và đề xuất. Những giải pháp cộng sinh công nghiệp dự kiến thực hiện bao gồm: Tái sử dụng nước thải và rác nguyên liệu của một doanh nghiệp như là nguyên liệu đầu vào cho một doanh nghiệp khác; thu hồi nhiệt giải và cải thiện hiệu quả thu gom chất thải và sử dụng chung nồi hơi nước cũng như chia sẻ các phương tiện vận chuyển và các dịch vụ khác cho công nhân.

Theo Tin, ảnh: BĂNG CHÂU/Quân đội Nhân dân

Tags: Phát triển  |  khu công nghiệp  |  công nghiệp  |  doanh nghiệp  |  giải pháp  |  sử dụng  |  triển khai  |  sinh thái