Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Giờ Trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay - thứ 7, ngày 28/3, bằng cách tắt đèn và các thiết bị không cần thiết.

Thứ bảy, 28/03/2020 19:03

Thời sự