Huy động chó nghiệp vụ tìm 10 người bị vùi lấp ở Hòa Bình