INSEE: Kinh tế Pháp có thể giảm 4,5% trong quý 4 năm 2020