IS đánh bật QĐ Syria khỏi thành trì Albukamal mới giải phóng

Tuy vẫn bị bao vây bởi Quân đội Chính phủ Syria (SAA) và lực lượng đồng minh Hezbollah nhưng phần lớn thành phố Albukamal đã nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Quân sự