Iran siêu mạnh, nhưng Việt Nam lại là chuyên gia gây sốc