Israel khoe vũ khí laser có thể triệt hạ toàn bộ UAV đến gần

Quân sự