Jack ốm nhập viện, chỉ có đôi dép 14 nghìn về quê còn K-ICM sung sướng đi mua xế sang?

Giải trí