Jack từng bị hành hung: Mẹ nuôi từng khóc rồi ngất, K-ICM 'mắng chửi' đạo diễn Hoa vô sắc?

Giải trí