Jam: Vũ Cát Tường chia sẻ về bộ hình nữ tính thực hiện cùng Xuân Lan

Xuất hiện trong chương trình "JAM - Just Ask Me", Vũ Cát Tường đã có dịp ôn lại những cột mốc đáng nhớ ở năm 2018.

Giải trí