Jennifer Aniston đập điện thoại mừng Instagram cá nhân lập kỷ lục Guinness

Jennifer Aniston nhận về số lượng like, follow khổng lồ sau khi lập tài khoản Instagram.

Giải trí