Ji Chang Wook gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến fan Việt

Ji Chang Wook gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến fan Việt.

Giải trí