Johnny Trí Nguyễn nói về hình ảnh gầy rộc, già nua sau thời gian “ở ẩn”

Theo Johnny Trí Nguyễn chia sẻ thì hiện tại anh chỉ ăn và ngồi chơi nên không quá coi trọng ngoại hình.

Theo Gia Linh / Trí Thức Trẻ

Tags: Johnny Trí Nguyễn  |  già nua  |  Theo Johnny Trí Nguyễn  |  ngoại hình  |  coi trọng