Kazakhstan tố tung tin sai sự thật, Trung Quốc vội đấu dịu