Kẻ gây ra cái chết thảm cho em trai và 3 người thân bị đề nghị truy tố tội giết người