Kẻ gây ra loạt vụ giết người liên tỉnh khai gì tại cơ quan điều tra?