Kế hoạch tàn độc của kẻ sát hại bạn thân để 'chiếm đoạt' vợ người ta