Kem xôi tập 90: Khổ vì...Osin

Chủ nào thì tớ nấy thôi, có gì đâu mà lạ.

Siêu hài