Kéo cần câu, ngư dân phát hoảng thấy rắn "khủng" quấn chặt cá

Trong lúc kéo cần câu ở lạch nước Langham phía tây bắc hạt Harris, bang Houston, Mỹ, một ngư dân bất ngờ khi thấy con rắn "khủng" quấn chặt cá.

Thời sự