Kéo dài chiến tranh thương mại, Trung Quốc muốn ông Trump không thể tái đắc cử