Kết quả Asian Cup 2019: Xác định được 4 đội tuyển vào vòng 1/8