Kết quả bất ngờ sau 4 ngày CSGT TP HCM được dừng xe mà không cần lỗi