00:00

Kết thúc bài phát biểu gần 90 phút, ông Trump làm 'chấn động' nước Mỹ bằng 3 mục tiêu viễn tưởng

TIN LIÊN QUAN