Khách Quảng Ninh vỡ òa nhận lại chiếc ví bị đánh rơi ở Hà Tiên